Tư Vấn Xây Dựng Đường Dây

Sau 10 năm, đội ngũ kỹ sư tư vấn Lưới điện đă không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng; Công ty đă thiết kế nhiều dự án Lưới điện có cấp điện áp đến 35KV ở nhiều giai đoạn, đáp ứng những yêu cầu chất lượng ngày càng cao các dịch vụ tư vấn thiết kế trong nước.

Đội ngũ Tư vấn xây dựng đường dây đă có rất nhiều cán bộ, kỹ sư thuộc các chuyên ngành điện kỹ thuật; điện hệ thống; điện tử; xây dựng,…

Tư Vấn Xây Dựng Đường Dây