Tư vấn Thiết kế, thi công, tư vấn giám sát công trình điện

– Thiết kế, thi công các công trình cung cấp nguồn điện cho nhà xuởng, khu dân cư, khu công nghiệp, cao ốc, chung cư …

– Thiết kế, thi công các công tŕnh điện phục vụ mở rộng cầu đường, các công tŕnh Điện Lực quản lư.

Tư vấn Thiết kế, thi công, tư vấn giám sát công trình điện