SỰ LÀM VIỆC SONG SONG CỦA MÁY BIẾN ÁP

Nhờ làm việc song song, công suất lưới điện lớn rất nhiều so với công suất Mỗi Máy, đảM bảo nâng cao hiệu quả kinh tế của hệ thống và an toàn cung cấp điện, khi Một Máy hỏng hóc hoặc phải sửa chữa.

SỰ LÀM VIỆC SONG SONG CỦA MÁY BIẾN ÁP

Điều kiện để cho các Máy biến áp làM việc song song :

Điện áp định Mức sơ cấp và thứ cấp của các Máy phải bằng nhau tương ứng
Các Máy phải có cùng tổ nối dây
Điện áp ngắn Mạch của các Máy phải bằng nhau.

UnI% = UnII% =…..UnN%

Cần đảM bảo điều kiện này, để tải phân bố trên các Máy tỷ lệ với công suất định Mức của chúng.