Bảng giá máy biến áp

Máy biến áp là thiết bị điện gồm hai hoặc nhiều cuộn dây, hay 1 cuộn dây có đầu vào và đầu ra trong cùng 1 từ trường. Cấu tạo cơ bản của máy biến áp thường là 2 hay nhiều cuộn dây đồng cách điện được quấn trên cùng 1 lơi sắt hay sắt từ ferit.Máy biến áp được sử dụng để chuyển đổi hiệu điện thế đúng với giá trị mong muốn.

Bảng giá máy biến áp

Bảng giá máy biến thế

Bảng giá máy biến thế ABB

Bảng giá máy EMC (tiêu chuẩn 2608 )

Bảng giá máy biến thế EMC ( tiêu chuẩn 3079)

Bảng giá máy biến thế EMC ( tiêu chuẩn 797)

Bảng giá máy biến thế EMC ( tiêu chuẩn 800)

 

Bảng giá máy biến thế Shihlin ( tiêu chuẩn 2608_ loại dầu )

Bảng giá máy biến thế Shihlin ( tiêu chuẩn 3079 _ loại dầu )

Bảng giá máy biến thế Shihlin ( tiêu chuẩn 797_ loại dầu )

Bảng giá máy biến thế Shihlin ( Amorphous)

Bảng giá máy biến thế Shihlin ( tiêu chuẩn Việt Nam _ loại khô )

Bảng giá máy biến thế ThiBiDi ( tiêu chuẩn 797)

Bảng giá máy biến thế ThiBiDi ( tiêu chuẩn 2608)

Bảng giá máy biến thế ThiBiDi ( tiêu chuẩn 3079 )

Bảng giá máy biến thế ThiBiDi ( Amorphous)

Catalogue Chung Nam

Catalogue MBA Thibidi loại khô

Catalogue MBA Thibidi loại dầu